سازمان تامین اجتماعی طی دستور اداری مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ خود ، دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

 

به گزارش تازه های حسابداری دراین بخشنامه آمده است:

در اجرای مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۶۷/۴/۲۶ شورایعالی تامین اجتماعی و پیرو دستوراداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵ و به استناد مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی در سال ۱۳۹۵ ، به پیوست فایل اکسل مربوط به دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع برای سال ۱۳۹۵ شامل ۱۱۱ صفحه و ۱۰ صفحه راهنمای صنوف ارسال میگردد.